Savolaisia surautuksia moottoripyörillä - Random adventures on motorcycles

2014 Surautukset

Kaatiksen lenkki

Mika ja Sami kävivät perinteisellä kaatiksen lenkillä, tosin hieman uutta uraa hyödyntäen.

Videokooste löytyy täältä.

Leave a Reply