Savolaisia surautuksia moottoripyörillä - Random adventures on motorcycles

MAAT/COUNTRIES

Vuosien saatossa mopoillen on nautiskeltu vaihtelevasta tiestöstä Suomen lisäksi seuraavissa maissa:
During the years we have visited the following countries:

(Maat on listattu siinä järjestyksessä missä niissä on vierailtu ensimmäisen kerran).
(Listed in the order of first visit).

Lisäksi Suomessa on poimittu pari erityistä pistettä:
Additionally some interesting locations in Finland:

 • Suomen ja EU:n itäisin piste/Easternmost point of Finland and European Union
  kesä 2012 Idän kierros
 • Suomen maanteiden korkein piste/Highest elevation point of Finnish road network
  9.7.2014 Long Way Up
 • Suomen maanteiden läntisin (epävirallinen) piste/Westernmost (not official) point of Finnish road network
  9.7.2014 Long Way Up
 • Suomen ja EU:n pohjoisin piste/Northernmost point of Finland and European Union
  12.7.2014 Long Way Up