Savolaisia surautuksia moottoripyörillä - Random adventures on motorcycles

MUUT

Mikan liikkeiden seuranta/Tracking Mika

Oheisesta linkistä pääsee seuraamaan missä Mika vaeltaa. Tarkkaa paikkaa se ei kerro, koska sijaintitieto päivittyy kymmenen minuutin välein.

From the link you can track Mika’s travels.

Täällä Mika vaeltaa

<LINKKI EI OLE ENÄÄ TOIMINNASSA / LINK IS NO LONGER VALID>

Leave a Reply